Christina Garsten. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Seminariet utgår från den nyligen publicerade boken ”Makt utan mandat – de policyprofessionella i svensk politik” (Dialogos) författad av antropologen Christina Garsten, statsvetaren Bo Rothstein och sociologen Stefan Svallfors. Policyprofessionella har titlar som politiskt sakkunnig, politisk sekreterare, pressekreterare, PR-konsult, samhällspolitisk och chef som verkar i t.ex. departement, riksdag eller fackförbund och tankesmedjor. ”Makt utan mandat” syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen bygger på omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.

 

Medverkande:

  • Jenny Madestam, FilDr, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
  • Bo Rothstein, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  • Christina Garsten, professor, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Stefan Svallfors, professor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet

Läs mer om Stockholms universitets medverkan i Almedalen 2015.

Ta del av veckans fullständiga program på Almedalsveckans officiella hemsida.