Studenter inbjuds till ett samtal med Pooneh Rohi, författaren av Araben. Välkomna,
Shahram Khosravi