Samhällets ansvar för kriskommunikationen under pandemin har diskuterats livligt. Hur har medborgarna hanterat myndigheternas information? Och vilken forskning om kommunikationen under pandemin kan ha betydelse för samhället i framtiden? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Makt, demokrati & välfärd, den här gången med tema kriskommunikation.