Valspråk 2018

Politik bedrivs med hjälp av språk och valrörelsen har också handlat om ord och begrepp, om visuella och retoriska resurser som mobiliserats och om vilken verklighetsbeskrivning som fått dominera.

Inom ramen för en workshop presenterar forskare från olika discipliner sina analyser av partiernas valkampanjer med fokus på språk och kommunikation. I en efterföljande paneldebatt kommer politiker, opinionsbildare och forskare att diskutera vilket betydelse språket fick i valet 2018.

Programmet består av en workshop kl. 9–16.30 och en paneldebatt kl. 17.00–18.30.

För mer information.