Postdok-stipendier ur Wahlbergs minnesfond 2017 går till:

  • Johanna Gullberg för projektet ”Mellan våld och kärlek: Produktionen av skyddshundar och sociala gränser i USA”.
  • Hege H. Leivestad för projektet ”Frontier Frictions: Maritime Logistics in Europe’s Borderlands”.
  • Siri Schwabe för projektet ”Dwellers and builders an ethnography of incremental housing”.

Övriga stipendiater är Susann Baez Ullberg och Tola Gemechu Ango.

Stipendier inom kulturgeografi, naturgeografi och antropologi (2017) går bland andra till följande doktorander vid Socialantropologiska institutionen:

  • Victor Nygren för projektet ”Palestine Reproduced: The Production of Space and political subjectivity in the West Bank”.
  • Thomas Jacobsen för projektet ”Multispecies lives in an urban world: urban growth and interspecies encounters in Nairobi”.
  • Igor Petričević för projektet ”Chronicity of Crisis and the Negotiation of Marginality on the EUs Periphery: Memory, Victimhood, and Belonging in Croatian neighbourhoods”.

SSAG är en förkortning för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Föreningen har en över hundraårig historia med flera kända geografiska upptäckare, professorer och vetenskapsmän bland sina medlemmar. Sällskapets högste beskyddare har sedan 1878 varit Hans Majestät Konungen. Förutom ordinarie verksamhet organiserade sällskapet under sin tidiga historia upptäcktsresor för att utforska jordens sista vita fläckar på världskartan. Till minne av dessa resor utdelar föreningen idag flera resestipendier för forskningsändamål.

Läs mer om SSAG och 2017 års stipendier.