Helena Wulff
Helena Wulff

Helena Wulff, professor vid Socialantropologiska institutionen och Stefan Helgesson, professor vid Engelska institutionen lämnade i januari in ansökan till Områdesnämnden om medel för att arrangera en workshop i Stockholm i höst. Workshopen är tänkt att samla de forskare som ingår i ett större projekt med syfte att bedriva forskning under rubriken ”Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik”.

Stefan Helgesson
Stefan Helgesson

Förra året resulterade samarbetet mellan institutionerna för socialantropologi och engelska i bland annat två större arrangemang. I juni arrangerades ett internationellt symposium på Stockholms universitet: ”Instituting Literature”. Då deltog 19 deltagare från bl. a. Oxford, CNRS (Paris), Lissabon, Aarhus, Oslo, Mexico City och Illinois samt forskare från Stockholms universitet. I oktober anordnade Helena Wulff ”Reading and Writing across Borders: Fiction and Reportage in a Mobile World”, Stockholm Anthropology Roundtable” som förde samman antropologer och litteraturvetare från Europa och Nordamerika.

Läs mer om Helena Wulffs forskning.

Läs mer om Stefan Helgessons forskning.

Läs mer om Områdesnämndens beslut om medel för fakultetsöverskridande forskningsinitiativ.