Christina Garsten. Foto: Eva Dalin
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin

American Anthropological Association (AAA) är världens största sammanslutning för professionella antropologer, med mer än 10 000 medlemmar. Förbundet grundades 1902 och har sitt säte i Washington, DC. Styrelsen väljs av AAA:s medlemmar.

Läs mer om den nya styrelsen och övriga förtroendeuppdrag.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas mellan den 18 och 22 november i Denver, Colorado med mer än 6 000 deltagare.

Flera forskare från Socialantropologiska institutionen kommer att delta i mötet; för att presentera papers, organisera eller leda paneler och sessioner.

Läs mer om våra forskares deltagande.