Hege Høyer Leivestad
Hege Høyer Leivestad
 

Hege Høyer Leivestads avhandlingsprojekt, Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och motoriserad camping i Europa, undersöker sammanhangen mellan mobilitet, konsumtion och materiell kultur och hur dessa tar sig uttryck i motoriserad camping i Europa. 

Projektet fokuserar på olika campares användning av husvagnar och husbilar och hur denna kan knytas till frågor om fritid, hem och resande.

I von Svenssons kläder berättar Hege om sitt forskningsprojekt, hur hon genom sitt fältarbete har långtids-campat och följt människor i campingvardagen och resonerar kring frågor som till exempel varför så många väljer att semestra på en camping.

Titta på von Svenssons kläder (sändes 2013-10-16).

Läs mer om Hege Høyer Leivestads forskning.