De olika utlysningarna:

  • Komparativ studie om skyddssökande i EU
  • Forskningsöversikt om arbetsmigration under kriser och konsekvenser för forskning om covid-19 och migration
  • Forskningsöversikt om skuggsamhället, alltså den grupp som vistas irreguljärt i Sverige
  • Forskningsöversikt om asylprocesser för HBTQ-personer i ett europeiskt perspektiv

Läs mer om de olika utlysningarna från Delmi