Tid och plats: 2 november 10.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, Frescati.

 
Erik Nilsson
 

Titel: Conserving the American Dream: Faith and Politics in the U.S. Heartland

Forskarutbildningsämne: Socialantropologi

Handledare: Dahl, Gudrun, Professor (Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen) 

Opponent: Engelke, Matthew, Professor (London School of Economics and Political Science, Dept. of Anthropology)

Betygsnämnd: Rabo, Annika, Professor (Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen), Mörth, Ulrika, Professor (Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen), samt Stade, Ronald, Professor (Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle).

Conserving the American Dream: Faith and Politics in the U.S. Heartland