Efuru@50 var ett event som uppmärksammade den första internationellt publicerade romanen av en afrikansk kvinnlig författare, Efuru, av Flora Nwapa. Filmen fångar eventet som ägde rum i fem städer i Nigeria i slutet av 2016. Den är baserad på etnografisk forskning av Paula Uimonen som en del av forskningsprogrammet ”World Literatures”. Filmen kommer att visas 2017 (29 min).

 

Efuru@50 trailer from Paula Uimonen on Vimeo.

 

Läs mer om Paula Uimonens forskning.

Läs mer om forskningsprogrammet ”World Literatures”.