Ruben Andersson
Ruben Andersson
 

Men mer övervakning och så kallat samarbete med afrikanska stater, det vill säga mer av samma åtgärder som redan införts, kommer att misslyckas, menar Ruben Andersson.

"Dublinförordningen, som lämpar ansvar för asylsökande på det första EU-land en flykting anländer till, måste omförhandlas. Samarbetet med nordafrikanska länder i ”kampen mot illegal migration” måste uppluckras, eftersom det skapar absurda incitament för dessa stater och deras polisväsenden. Säkerhetsindustrins investeringsbubbla i den irreguljära migrationen, delvis byggd runt humanitära argument, måste punkteras. Men istället för sådant politiskt nytänkande är de ”lösningar” som nu föreslås bara mer av samma gamla medicin – och de kommer återigen att misslyckas, med tragiska konsekvenser och till än större skam för Europa",  skriver Ruben Andersson.

Ruben Andersson disputerade i antropologi vid London School of Economics 2013 med avhandlingen Clandestine migration and the business of bordering Europe.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet (2013-10-24).

Lär mer om Ruben Anderssons forskning.