Staffan Löfving reste till Sarajevo i september 1994. För ett par år sedan väcktes idén om att låta bilderna som han tog då repatrieras till Sarajevo.

Vad skulle hända om fotografierna kunde resa tillbaka till Sarajevo och förklaras av människorna där? Vilka minnen skulle väckas till liv och vilka berättelser skulle ges inspiration till?

Foto: Staffan Löfving
Foto: Staffan Löfving

Så här skriver Staffan Löfving i en text som möts av besökarna:

The title of the exhibition, Imperfect Shots, is not easily translated to either Bosnian or Swedish. Imperfect is the tense expressing an action or state in the past which is not completed, which is ongoing. It is also defective or inadequate, the opposite of perfect. The perfect, price-winning war photograph is often closed in the sense that its message is clear and intentional. It is perfect because there is little or nothing to add to its message. This is also where the exhibition makes an analogy with bullets and sniper fire. The perfect gunshot brings closure to life and social relations by killing. An imperfect shot, I suggest, misses its target, and life goes on in unpredictable directions.

Fotoutställningen på Gallery Zvono har väckt uppmärksamhet i Sarajevo och Staffan Löfving har intervjuats i media. Besökarna på utställningen uppmanas kontakta Staffan genom att skriva några rader och berätta vad ser i bilderna eller kommer att tänka på.

Mer om utställningen finns att läsa på Gallery Zvonos facebook-sida.

Intervjuer med Staffan Löfving om utställningen:

Imperfect Shots utgör en del i forskningsprojektet med samma namn som Staffan Löfving inledde 2013. I projektet intervjuas människor om minnen av kriget och dagens situation. Fotografier är dels ett fokus i undersökningen, dels en av forskningsmetoderna. Utställningen i Sarajevo är en del i det mer omfattande (och samtidigt mer konventionellt etnografiska) arbetet.

Staffan Löfving, docent i socialantropologi och forskare, är verksam vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.