Ruben Andersson
Ruben Andersson

I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet skriver Ruben Andersson:

”Säkerhetsinsatser – långtidsförvar, barriärer, polissamarbeten och gränspatruller med avskräckande och bestraffande syfte – kan på sin höjd förhindra migration vid ett visst gränsområde under en kortare tid. De löser dock inget så länge grundorsakerna för migrationen består. (…)

Sedan sjövägarna började användas under 1990-talet har kampen mot migrationen skapat en rad gränskriser, farligare inresemetoder, längre färdvägar, starkare smugglarnätverk och mångfalt fler dödsfall. Samtidigt har antalet ankomster stigit kraftigt, snarare än minskat – en trend som blivit ännu tydligare sedan 2014, i den globala flyktingkrisens spår.

En ond cirkel har skapats, där politiker förordar ordinerar mer av samma giftiga medicin för varje ny kris, och därmed skapar grogrund för nästa kris, trots att organisationer och forskare med djup kännedom om migration gång på gång visat på problemen.”

Därför efterlyser Ruben Andersson en gemensam, fungerande migrations- eller flyktingpolitikpolitik och ger fyra rekommendationer:

  • Dra lärdom av andra misslyckade kamper.
  • Utvärdera vad gränssäkerheten kostar.
  • Bygg en global strategi för rörlighet.
  • Skapa breda koalitioner.

Läs hela debattartikeln i SvD (2016-05-26).

Ruben Andersson utkommer idag med rapporten ”Irreguljär migration och Europas gränskontroller – en etnografisk analys”, publicerad av Delmi - Delegationen för Migrationsstudier. Rapporten finns att läsa och ladda ner på Delmis hemsida.

Hör också Sveriges Radios migrationskorrespondent Alice Petrén beskriva rapporten i ett längre inslag (2016-05-26).

Ruben Andersson disputerade i antropologi vid London School of Economics 2013 med avhandlingen Illegality, Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe. Avhandlingen analyserar den irreguljära migrationen mellan Västafrika och södra Europa, framförallt Spanien. Den bygger på ett mobilt fältarbete över ett brett geografiskt fält, från Spaniens nordafrikanska enklaver, Ceuta och Melilla, till Senegals och Malis gränsområden och huvudstäder.

Läs mer om hans forskning på:

Socialantropologiska institutionens hemsida

LSE:s hemsida