Mobile app
 
 

I appen finns kartfunktionalitet som underlättar för dig att hitta institutioner, hus, hör- och skrivsalar, tillgänglighetsanpassade toaletter med mera inom studentområdena. Appen länkar även till studentservice såsom Anmälan och antagning, Examen, Studentstöd samt annan information som är central för studenter. Delar av denna information går också att nå via pekskärmar i anslutning till Infocenter i Studenthuset. Dessutom kan du hitta ditt schema.