Seminariet var en startpunkt för Delmis verksamhet. Delegationens ledamöter presenterade fem olika teman och förslag på frågeställningar. Forskare, däribland Shahram Khosravi, och riksdagsledamöter var inbjudna att kommentera.

Delmi kommer att beställa och genomföra studier inom fem tematiska områden som är avgörande för migration, dess orsaker och konsekvenser:

  • Global migration och utveckling
  • Arbetsmarknad, sysselsättning och humankapital
  • Institutioner och rättsliga ramverk
  • Mångfald, välfärd och legitimitet
  • Demokrati, deltagande och värderingar

Delmi inrättades i slutet av 2013 och beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Delegationen är oberoende och tanken är att göra kunskap och forskning inom olika migrationsområden mer tillgängliga för beslutsfattare och allmänheten.

Delmis ledamöter skriver på Dagens Nyheter Debatt om hur Delmi ska initiera forskning om migration och bidra med underlag till framtidens migrationsbeslut och en mer upplyst debatt (2014-06-05).

För mer information om seminariet.

Läs mer om Shahram Khosravis forskning.