Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid-19 så kommer all undervisning på Socialantropologiska institutionen att genomföras på distans via Zoom under vårens Terminsdel A (17 januari – 16 februari). Detta innebär att även studenter som uppvisar milda symptom skall kunna ta del i undervisningen. Mer information om vad detta innebär i praktiken på enskilda kurser kommer att meddelas via lärandeplattformen Athena. Information om undervisning på senare terminsdelar kommer att meddelas löpande så fort som möjligt.