Paolo Favero
Paolo Favero

Paolo Favero, Associate Professor Department of Communication Studies vid University of Antwerp, har ägnat mycket av sin forskning åt att studera visuell kultur i Italien och Indien.

Lyssna på AnthroPod, Society for Cultural Anthropologys podcast.

I artikeln ”Talk about anthropology!” (som finns med i institutionens årsrapport 2014) förklarar Nora Schröter och Jenny Lindblad hur de kom i kontakt med tidskriften Cultural Anthropology och deras podcast-serie.

Läs artikeln.