Alireza Behtoui
Alireza Behtoui
 

Artikeln, The Performance of Early Age Migrants in Education and the Labour Market: a Comparison of Bosnia Herzegovinians, Chileans and Somalis in Sweden, undersöker hur unga immigranter från Bosnien-Hercegovina, Chile och Somalia presterar i utbildning och på arbetsmarknaden i jämförelse med barn till infödda svenskar.

Resultaten visar, skriver Alireza Behtoui och Erik Olsson, att föräldrarnas socio-ekonomiska status, familjestruktur och andra demografiska faktorer endast delvis förklarar skillnaderna mellan barn till infödda och unga invandrare från dessa länder. De socio-historiska sammanhang som dessa invandrarbarn anländer till och bosätter sig i har sannolikt lika stor inverkan på hur unga invandrare presterar, menar de.

Läs mer om Alireza Behtouis forskning.

Läs mer om Erik Olssons forskning.

Läs mer om forskningen inom Socialantropologiska institutionens Migrationskluster.