I antologin analyserar 19 svenska forskare hur tillståndet irregularitet skapas, återskapas och upplevs. Shahram Khosravi medverkar med den auto-etnografiska texten ”Gränsvakter och gränsmänniskor”.

Heidi Moksnes kapitel har titeln ”Papperslösa arbetare och möjligheten till facklig organisering” och handlar om de reella möjligheter som finns för irreguljära migranter att kräva sina rättigheter via fackföreningar i Sverige.

Ur baksidestexten:

”Antalet människor som lever under hot om utvisning har ökat under de senaste decennierna. Samtidigt har det vuxit fram en medvetenhet om att dessa människor är – och kommer att vara – invånare i Sverige. En bred social rörelse med fokus på irreguljära migranters rättigheter har formerats och bidragit till att lagstiftningen på området förändrats. Människor utan uppehållstillstånd har idag rätt till sjukvård ”som inte kan anstå” och deras barn har rätt att gå i skolan. Utvecklingen är dock dubbel. Över hela Europa stängs gränserna. Och politiska krav på en närmast total exkludering av irreguljära migranter har vunnit gehör. Det som länge framstod som en utveckling mot ökade rättigheter för dessa människor har visat sig handla om återkommande förhandlingar där utgången är oviss.

I denna antologi analyserar 19 svenska forskare hur tillståndet irregularitet skapas, återskapas och upplevs. Irregularitet förstås som präglat av föränderlighet, pluralism och temporalitet, och inte som en fast identitet eller egenskap. De olika texterna uppmärksammar hur detta tillstånd synliggör en rad dramatiska paradoxer, särskilt i den svenska välfärdsstaten. Texterna diskuterar främst det komplicerade förhållandet mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter och verklighetsglappet mellan föreställningen om Sverige som ”världsbäst” på humanitet, jämställdhet och solidaritet och den våldsamma exkludering som sker i den inkluderande välfärdsstatens geografiska och rättsliga marginaler.”

Mer information

Ytterligare information om ”Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar”. Maja Sager, Helena Holgersson och Klara Öberg (red.)

Läs mer om Shahram Khosravis och Heidi Moksnes forskning.

Boksläpp

Utgivningen av antologin kommer att uppmärksammas den 8 december kl. 18.00 i Göteborgs Litteraturhus. Boksläppet arrangeras av Göteborgs Litteraturhus, Bokförlaget Daidalos och Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Läs mer om boksläppet.