Anette Nyqvist
Anette Nyqvist
 

I det senaste numret av

Journal of the Royal Anthropological Institute

(Vol. 19 Nummer 3) finns en recension av Policy Worlds: Anthropology and the Analysis of Contemporary Power (redigerad av Cris Shore, Susan Wright och David Pero). Boken innehåller kapitlet "Sweden's National Pension System as a Political Technology" av Anette Nyqvist, forskare vid Socialantropologiska institutionen.

Läs recensionen publicerad i Journal of the Royal Anthropological Institute (41 Kb) .

Anette Nyqvists doktorsavhandling Opening the Orange Envelope: Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System finns att ladda ner i fulltext.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.