Över hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Det pågår bland annat byggnationer av vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem. I YMER 2021 utforskas megaprojekt i olika delar av världen. Författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. Kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum.

I boken medverkar Gabriella Körling med ett eget kapitel om megaprojekt och drömmar om framtiden baserat på fältarbete i Niger. Daniel Escobar López som är doktorand vid institutionen skriver ett kapitel om byggnationen av en flygplats i Anderna i Peru.

Mer information om YMER och SSAG