Mänsklig rörlighet i alla dess former, i alla delar av världen, har alltid varit ett viktigt antropologiskt forskningsområde, men med de senaste årens flyktingrörelser särskilt till och inom Europa har det fått en särskild betydelse.

En plenarsession ägnas åt hur antropologisk forskning om flyktingar och deras mottagande kan vara av betydelse för samhälle, policy och offentlig debatt. Många mindre konferenssessioner ägnas också åt den mänskliga rörlighetens varierande former, men även andra frågor inom antropologisk forskning och utbildning får sitt utrymme.

Konferensen beräknas få ungefär 1600 deltagare: forskare och forskarstuderande från alla delar av Europa, men också från andra världsdelar.

Läs mer på konferensen hemsida.

EASA (European Association of Social Anthropologists) 2018