Kursen är öppen för alla och startar den 8 februari. Den täcker migrationshistoria, gränspolitik i EU och internationellt, migration bortom nationalstaten, asylrätt med mera. Samtidskonsten har en given plats i sammanhanget, genom konsthallens utställningar samt att konstnärer som arbetar med de här frågorna bjuds in.

Kursen ges i samarbete med Södertörns högskola, Stockholms universitet, REMESO – Institutet för forskning om migration etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet, Kungl. Konsthögskolan samt Malmö högskola.

Föreläsningarna sker på kvällstid och på helger. Observera att kursen inte ger högskolepoäng. Sista anmälningsdag: 1 februari.

Schema våren 2017:

  • Onsdag 8 februari, 19:00 Shahram Khosravi (Stockholms universitet)
  • Lördag 18 februari, 14:00 Symposium Rasha Salti och Kristine Khouri
  • Onsdag 22 februari, 19:00 Shahram Khosravi (Stockholms universitet)
  • Onsdag 15 mars, 19:00 Stefan Jonsson (REMESO)
  • Onsdag 5 april, 19:00 Peo Hansen (REMESO)
  • Onsdag 19 april, 19:00 Petra Bauer (Kungl Konsthögskolan)
  • Onsdag 26 april, 19:00 Ahmet Ögüt (Tensta konsthall)
  • Torsdag 4 maj, 19:00 Filmvisning Claudia del Fierro (Tensta konsthall)

För mer information och anmälan, se Tensta konsthalls webbsida.