Charles Westin har tillsammans med Niklas Westin, Simon Wallengren och Kati Dimiter-Taikon skrivit boken på uppdrag av Socialstyrelsen.

”Antiziganism i statlig tjänst” visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har drivit på i en rad åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande.

I förordet skriver Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen:
”I och med publiceringen av den här boken vill Socialstyrelsen ta ansvar för vad som hänt och lära av historien. Socialstyrelsen har låtit externa författare och sakkunniga gå igenom arkivmaterial och granska myndighetens agerande och roll under 1900-talet. Granskningen visar att dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen var aktiva när det bland annat gällde tvångssterilisering och tvångsomhändertagande av barn till romer och resande. Myndigheten ansvarade också för inventeringar och registrering av dessa grupper. […] Det är värdefullt att ha fått denna fristående granskning av Socialstyrelsens arbete som ska hjälpa oss som arbetar här att inte glömma historien.”

Läs mer om boken och hur du kan ladda ner den.

Boken kommer att diskuteras på ett CEIFO-seminarium den 13 januari. Mer information kommer.