Boken är skriven av Christina Garsten, professor i socialantropologi, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap och Stefan Svallfors, professor i sociologi och är resultatet av ett treårigt forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Så här skriver författarna om boken:

”Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan som är anställda för att bedriva politik, t ex som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Detta är en kategori som har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna och vars inflytande också har ökat markant. Bokens titel - Makt utan mandat - syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på denna grupp som en ny social och politisk kategori och som analyserar dess verksamhet som en ny form för politisk påverkan. Den bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.”

Forskningen av de så kallade policyprofessionella har uppmärksammats i media. I en artikel i Dagens Samhälle citeras Stefan Svallfors:

”Helt klart har de inflytande över politiken. Ofta är det personer ur den här gruppen som formulerar nya idéer eller begrepp. De tenderar också att förstärka en partilednings ställning gentemot partiaktivisterna. De politiska tjänstemännen styr ganska hårt vad till exempel en riksdagsledamot får göra. Det är en rollförskjutning som skapar problem.”

Läs mer om artikeln i Dagens Samhälle.

Den 20 april presenteras boken på Institutet för Framtidsstudier. Läs mer om evenemanget.

Läs mer om Christina Garstens forskning.