Paula Uimonen, docent vid Socialantropologiska institutionen är ny ordförande, och Ulrik Jennische, doktorand vid Socialantropologiska institutionen, är ledamot.

Övriga styrelsemedlemmar är:

  • Haris Agic, kassör (Linköpings universitet)
  • Corinna Kruse, ledamot (Linköpings universitet)
  • Nina Gren, suppleant (Lunds universitet)
  • Karsten Paerregaard, suppleant (Göteborgs universitet)

Sveriges Antropologförbund (SANT) är en rikstäckande organisation som skapades 1991. SANTs syfte är att utgöra ett forum för antropologi i Sverige. SANT ska främja både den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområde, bevaka antropologers intresse som yrkeskår samt sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

Läs mer om SANT.