Kungl. Vitterhetsakademien -

Utlysningen öppnar 13 december.

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan. Skriftligt besked skickas med e-post när beslut fattats.

För mer information.