Projektet har titeln Odla data, forma molnet: miljöeffekter och kulturell produktion av informationsteknologi.

Asta Vonderau
Asta Vonderau

Med hjälp av kvalitativa socialvetenskapliga metoder för fältarbete vid Facebooks datahall i Luleå ämnar detta projekt belysa Internets materialitet. Projektet ställer följande frågor:

Hur ser föreställningarna om 'molnet' ut? (kulturell mening);

Hur materialiseras 'molnet' i termer av miljöförändring? (såväl inom ekologi som industri);

Hur förhandlas 'molnet' socialt? (i termer av sociala relationer och på arbetsmarknaden).

Läs mer om projektet på RJ:s webb.