Raoul Galli
Raoul Galli
 

Raoul Gallis forskning fokuserar på relationerna mellan kultur, makt och social ojämlikhet. Forskningsprojektet Sociala och mentala strukturer i reklamvärden resulterade i avhandlingen Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld (2012). Där undersöks bland annat varför reklamen och varumärkena ser ut som de gör, och om reklamindustrins intresse att skapa och forma marknader bidrar till att konstituera sociala skillnader och skiktningar.

I Hultling och Röör i P4 berättade Raoul om sin undersökning av reklamvärldens hierarkier och funderade kring vem som äger det offentliga rummet.

Läs mer om Raoul Gallis forskning.