I ljuset av att ytterligare en tankesmedja, ”Humtank”, har startats handlade samtalet om betydelsen av tankesmedjornas växande antal. Tillsammans med Daniel Suhonen och Fanny Forsberg Lundell diskuterade Christina Garsten frågan om vad framväxten av en ny kår av ”policyprofessionella” har för betydelse för politiken och demokratin.

Christina Garsten
Christina Garsten

Christina Garsten menar att även om tankesmedjorna sysslar med att samla in och sprida kunskap och forskning så skiljer de ut sig från andra forskningsinstitut genom att de också driver opinion.

”Det finns fog att tro att många utav dem har en viss påverkan på hur politiska agendor sätts. Vad som kommer upp på agendan, vad som diskuteras och hur frågor ramas in och förs ut till allmänheten. Det handlar väldigt sällan om en direkt påverkan utan om att påverka uppfattningen av politiska problem i en bred mening”, säger Christina Garsten i programmet. ”De flesta tankesmedjor vill säga att de är fria. Oberoende. Men i själva verket så kan man se att de allra flesta är knutna till någon ideologi eller något politiskt parti eller fackföreningsrörelse.”

Christina Garsten forskar om tankesmedjor och den allt mer växande grupp människor som arbetar med att bedriva politik utan att vara politiskt tillsatta eller valda, som hon kallar för "policyprofessionella".

Läs mer om Christina Garstens forskning och hennes forskningsprojekt ”De policyprofessionella i välfärdsstaten” och ”Tankesmedjor och organisering av globala marknader”.

Läs mer om OBS Magasin och lyssna på programmet (2014-04-16).