I Krig/fred uppmärksammar Riksbankens Jubileumsfond freds- och konfliktforskningen i Sverige mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik.

Ivana Mačeks kapitel ”Skam, skuld och upprättelse” handlar om överföring av krigserfarenheter mellan generationer i Sverige; mellan föräldrar som lämnade Bosnien och Hercegovina till följd av kriget och deras barn som föddes i Sverige.

Kapitlet bygger på Ivana Mačeks forskning där hon har intervjuat ett tjugotal familjer (både barn och föräldrar) om kriget och vilka upplevelser de har av kriget, och för barnens del om föräldrarnas upplevelse av kriget. Vad vet barnen om 1990-talets krig i Bosnien, vad vet de om sina föräldrars erfarenheter, vilken bild har de av kriget och hur beskriver de det? Har föräldrarnas erfarenheter av kriget påverkat dem på något sätt, och i så fall hur?

Krig/fred. RJ:s årsbok 2016/2017 (red. Jenny Björkman och Arne Jarrick) finns att ladda ner här.

Läs mer om Ivana Mačeks forskning.