Biståndsprojekt utvärderas oftast i samband med att de avslutas. Mer långsiktig inverkan på människor, institutioner och fysisk miljö undersöks sällan. I syfte att öka kunskapen om utvecklingsprocesser över tid kommer det tvååriga forskningsprojektet ”Tid och utveckling i Sidi Bouzid” att studera spår och minnen av ett markvårdsprojekt i Tunisien tjugo år efter att det avslutades; ett projekt som var ett samarbete mellan svenska och tunisiska institutioner.

 

 

Staden Sidi Bouzid blev internationellt uppmärksammad när fruktförsäljaren Mohamed Bouazizi satte eld på sig själv i december 2010. Denna protest bidrog till den så kallade Jasminrevolutionen. Regionen Sidi Bouzid, liksom stora delar av centrala Tunisien, är dock fortsatt ekonomiskt eftersatta. Arbetslösheten är mycket hög och Tunisiens dominerande politiska krafter saknar stöd i denna region.

Utgångspunkten för projektet ”Tid och utveckling i Sidi Bouzid” är de natur- och samhällsvetenskaplig rapporter som det sedan tjugo år avslutade markvårdsprojektet – ett samarbete mellan svenska och tunisiska institutioner, experter och forskare – genererade. Spår och minnen av markvårdsprojektet ska nu undersökas i det fysiska landskapet, bland jordbrukare i projektområdet, i berörda tunisiska och svenska institutioner och bland tunisiska och svenska experter och projektanställda.

Projektet består av fyra parallella fallstudier. Den första rör landskapet i det avslutade markvårdsprojektet och den andra bönderna som bor där. Den tredje undersöker de tunisiska och svenska institutioner som var inblandande och den fjärde de enskilda tunisiska och svenska forskare, exporter och anställda som i olika kapaciteter var engagerade i projektet.

Formas-projektet, som inleds i början på nästa år, kommer att utföras av professor Annika Rabo vid Socialantropologiska institutionen. Medverkar gör också Ulrik Mårtensson, universitetsadjunkt i naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet och Lazhar Gammoudi. Lazhar Gammoudi är agronom och var fram till 2005 knuten till Centre Regional du Developpement Agricole (CRDA). Nu arbetar han med en NGO och som oberoende konsult.

Läs mer om Formas beviljade utlysningar.

Läs mer om Annika Rabos forskning.