Ruben Andersson
Ruben Andersson

– Vad vi har sett i andra fall när stängsel har uppförts är att man först får en förflyttning av färdvägarna och en stärkning av smugglarnätverken. Sedan ser man mer dramatik, risktagande och tragedier när folk försöker ta sig över stängslen i stora grupper i hopp om att åtminstone några ska lyckas. Det leder till fler skador, fler dödsfall och ännu mer arbete för myndigheterna i landet. Ett stängsel har ingen inverkan på människor som är i ett desperat behov av internationellt skydd, säger Ruben Andersson, anknuten forskare vid Socialantropologiska institutionen, i en intervju med SVT nyheter.

I intervjun poängterar Ruben Andersson att Europa hanterar en väldigt liten del av den globala flyktingkrisen. Nio av tio flyktingar hamnar i sina hemländers grannländer, och om EU vill lösa den globala flyktingkrisen bör man koncentrera sig på att få ett slut på konflikterna i framförallt Syrien och Libyen, menar han.

Läs hela intervjun på SVT (2015-08-25).

Läs också artiklarna i Dagens Nyheter och på CNN online där Ruben Andersson intervjuas:

”Stängsel stoppar inte flyktingarna” (2015-08-27)

Trump's new idea? Walls have lined national borders for thousands of years (2015-08-27).

Läs mer om Ruben Anderssons forskning.