I boken diskuteras hur former för medborgerligt engagemang och handlingsutrymme skapas bortom gränserna för nationalstaten. Texterna är skrivna på både tyska och engelska.

Asta Vonderau är postdoktor vid Socialantropologiska institutionen och docent i kulturantropologi vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland. Hennes nuvarande forskningsprojekt, med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, “Farming Data, Forming the Cloud: The Environmental Impact and Cultural Production of Information Technology” undersöker Internets materialitet, och lyfter frågan kring risken för en ”energy crisis of information”. Studien bygger på empirisk forskning på Facebooks datacenter i Luleå och undersöker bland annat föreställningar om ”molnet”.

Läs mer om Caroline Schmitt, Asta Vonderau (red.) Transnationalität und Öffentlichkeit. Interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld: Transcript, 2014.

Läs mer om Asta Vonderaus forskning.

Här kan du läsa mer om institutionens senaste publikationer.