Språkstudion anordnar språkcaféer där deltagarna får möjlighet att använda och öva språk i avslappnad miljö. Under vårterminen 2014 anordnades språkcaféer på 18 olika språk, ledda av modersmålstalare som fungerar som samtalsledare och stöd.

Läs mer om hur du kan engagera dig.