– Det är mycket glädjande att våra utbildningar i etnologi och socialantropologi får så bra omdömen. Speciellt glädjande att masterutbildningen i socialantropologi är den enda masterutbildningen inom ämnet i Sverige som bedöms ha mycket hög kvalitet, säger Karin Bergmark som är vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap.

UKÄ:s utvärderingar baseras på studenternas examensarbeten, med stöd av huvudområdets självvärdering och en intervju med representanter från utbildningarna.