Annika Rabo
Annika Rabo

Hur framställs en ”god medborgare” i pedagogiska texter? Vilka samhällsvärderingar lyfts fram? Vems och vilken historia berättas för eleverna? Det är exempel på några av de frågor som Annika Rabo tillsammans med fem andra forskare inom projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet” söker finna svar på.

Artikeln, med rubriken ”Recherche transnationale: l’éducation et les citoyens de demain”, redogör för forskningsprojektet som, med stöd från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté, undersöker hur globaliseringsprocesser tar sig uttryck i Libanon, Sverige och Turkiet inom den obligatoriska utbildningens senare år. Skolan är en viktig fostransarena där framtidens medborgare både träder fram och konstrueras. I projektet analyseras styrdokument och läromedel och det görs intervjuer med skolpolitiker och läromedelsförfattare.

Läs artikeln i L'Orient le Jour (2014-04-26).

Läs mer om forskningsprojektet.