Omslagsbild: Cecilia Maijala Johansson
Omslagsbild: Cecilia Maijala Johansson

Jannete Hentati disputerade den 8 september på avhandlingen ”En lektion i gemenskap: Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille”.

Avhandlingen visar att lärare, både i Sverige och i Frankrike, kämpar med uppdraget att även fostra eleverna till goda medborgare. Hindren är främst hög arbetsbelastning och alltfler uppgifter som inte har med skolan att göra. Jannete Hentati har i sin studie jämfört hur lärare i båda länderna upplever sin yrkesvardag.

Läs intervjun med Jannete Hentati på Skolporten.se.

Läs och ladda ner avhandlingen.