Galleriet, Studenthuset
Galleriet, Studenthuset

Del två i serien har rubriken ”Är etablering detsamma som integrering?”. Annika Rabo kommer att tala om Södertälje, som på drygt fyrtio år har blivit assyriers/syrianers Mesopotälje. Från att ha betraktats som stökiga och annorlunda av myndigheter och majoritetssamhället ses assyrier och syrianer idag som väl integrerade och framgångsrika i det svenska samhället.

Alireza Behtoui kommer att rapportera från ett pågående projekt om elitformering bland invandrare – om vikten av sociala nätverk. Hur ser karriärvägarna ut för svenskar som har en bakgrund i andra länder?

Välkommen att delta i samtalet nu på tisdag den 12 april kl. 18.00 i Galleriet, Studenthuset.

Ta del av hela serien på su.se/migrationsserie.