”Doing Anthropology on Democracy and Public Engagement” äger rum följande datum: 13 april (Uppsala); 20 april (Stockholm); 2-4 maj (Uppsala); och 31 maj (Uppsala). Kursen leds av professor Sten Hagberg, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Kursen är ett samarbete mellan RESA (där Socialantropologiska institutuionen vid Stockholms universitet är en av medlemsinstitutionerna), Forum för Afrikastudier (Uppsala universitet) och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan RESA (Research School for Swedish Anthropology) kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området.

RESA utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Läs mer om ”Doing Anthropology on Democracy and Public Engagement”.

Läs mer om RESA.