Bengt G. Karlsson
Bengt G. Karlsson

Kollektiva traditioner har ersatts av individuella livsstilar och den tid är avlägsen då ”svenskhet” gick att knyta till gemensamt delade erfarenheter. Hur skapar vi under dessa omständigheter delaktighet och sammanhållning och hur kan medborgarskap tolkas så att det rymmer både mångfald och enhet?

Svenska Kyrkan arrangerar seminariet som leds av Mikael Kurkiala, forskare, Svenska kyrkan. Medverkar tillsammans med Bengt G, Karlsson gör Katrin Kielos, författare, skriftställare, Åke Bonnier, biskop i Skara stift, Svenska kyrkan, Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om seminariet den 1 juli.

Läs mer om hur Stockholms universitet medverkar i Almedalen.

Läs mer om Bengt G. Karlssons forskning.