Christina Garsten
Christina Garsten

I lördagens debattartikel redogör de tre forskarna för ett nyligen avslutat forskningsprojekt som undersökt de så kallade policyprofessionella: personer som inte är folkvalda eller valda av medlemmarna i till exempel en facklig organisation utan som är anställda för att påverka politik och samhällsutveckling.

De policyprofessionella är inte förtroendevalda politiker och inte heller meritrekryterade tjänstemän. De bär titlar som t.ex. politisk sekreterare, politiskt sakkunnig, samhällspolitisk chef, pressekreterare, konsult och kommunikatör och arbetar på Regeringskansliet, de politiska partierna, intresseorganisationerna, tankesmedjorna och PR-byråerna.

De tre forskarna anser att: ”det myckna bruket av pr-firmor och tankesmedjor för vad som benämns ”politikutveckling” kan leda till att de politiska partiernas egen förmåga att själva generera politiskt nytänkande efterhand domnar bort. Att ersätta aktiva medlemmar och folkvalda med dessa anställda ”specialister på politik” eller inhyrda pr-konsulter kan på längre sikt innebära att man gör den svenska demokratin en allvarlig björntjänst.”

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter i sin helhet (2015-04-18).

Institutet för Framtidsstudier anordnar i eftermiddag (20 april) seminariet ”Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik” där Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors medverkar. Seminariet kommer i efterhand att visas på SVT Forum. Läs mer om seminariet.

Läs mer om Christina Garstens forskning.