Humanvetenskapliga området genomförde ett mentorsprogram för juniora forskare 2017/2018. Våren 2018 gjordes en uppföljning som visade att programmet varit lyckosamt och att det hade varit ett stöd för de unga forskare som deltog.

Olika institutioner

Humanvetenskapliga områdesnämnden har därför beslutat att genomföra ett nytt mentorsprogram kommande läsår och vill härmed inbjuda docenter eller professorer som är intresserade av att vara mentor samt juniora forskare anställda vid Stockholms universitet som biträdande lektorer att anmäla sig. Som juniora forskare räknas postdoktorer, yngre forskare med ett förordnande eller stipendiefinansiering minst till och med juni 2020. Mentorer och mentander kommer att sättas samman så att de kommer från olika institutioner.

Bollplank och rådgivare

Syftet med programmet är att vara ett karriärstöd för områdets juniora forskare. Det är inte fortsatt handledning och mentorerna förväntas inte läsa och kommentera texter utan vara bollplank och rådgivare. Mentorer och mentander förväntas träffas minst tre gånger under läsåret.
Programmet kommer att starta med ett gemensamt möte under september då programmet kommer att presenteras mer utförligt.


Anmäl ditt intresse genom din prefekt eller föreståndare. För mentander är det lämpligt att bifoga en kort CV samt en motivering till intresset för programmet.

Sista dag för anmälan är den 6:e september. Upptakten inför Mentorsprogrammet äger rum den 24 september. För information eller frågor skicka ett E-post till Gunnel Forsberg