Alireza Behtoui
Alireza Behtoui

Forskningsprojektet har syftet att beskriva, analysera och jämföra betydelsen av det civila samhällets organisationer för skolprestationer hos ungdomar i storstad- respektive småortsområden i Sverige.

Följande frågor kommer att studeras:

  • Finns det skillnader i föreningar som har ungdomar i fokus mellan storstad- respektive småortsområden?
  • Bidrar deltagande i föreningslivet till en positiv skolutveckling bland ungdomar i dessa områden?
  • På vilket sätt kommer denna positiva effekt till stånd?
  • Utöver skolprestationerna, kan ett sådant medlemskap inskränka sig till andra aspekter av det sociala livet för dessa ungdomar?

Forskningsfrågorna kommer att besvaras genom en enkätundersökning riktade mot elever i årskurs nio i skolor med mindre bra resultat i storstad- respektive småortsområden; intervjuer med elever, deras föräldrar, lärare och aktivister i lokala föreningar; och deltagande observation i föreningsaktiviteter.

Här kan du läsa mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut i årets stora utlysning (humaniora och samhällsvetenskap).

Läs mer om de projekt vid Stockholms universitet som beviljades bidrag från Vetenskapsrådet.

Läs mer om Alireza Behtouis forskning.