Prefekt

Johan Lindquist
Telefon: 070 770 5297
E-post: johan.lindquist@socant.su.se
Rum: B670

Stf Prefekt

Anette Nyqvist
Telefon: 08-16 26 95
E-post: anette.nyqvist@socant.su.se
Rum: B618

Studierektor grundnivå

Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74
Rum: B674

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå

Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02
Rum: B650
Mottagningstid: enligt överenskommelse

Studierektor för kandidatprogrammet i Global utveckling

Paula Uimonen
Telefon: 08-16 33 74
E-post: paula.uimonen@socant.su.se
Rum: B634

Studentexpedition

Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Studievägledning

Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se
Rum: B678

Administrativ chef

Riitta Perttunen-Elo
E-post: riitta.perttunen-elo@socant.su.se
Telefon: 08-16 34 23
Rum: B642

Stf administrativ chef 

Eva Eyton
E-post: eva.eyton@su.se
Telefon: 08-16 41 51 
Rum: B646

Kommunikatör

Lovisa Wahlsten
E-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se
Telefon: 08-16 36 35
Rum: B676

Övrig information

Plusgiro: 15657-0
Bankgiro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062