Prefekt

Johan Lindquist

Telefon: 070-770 52 97

E-post: johan.lindquist@socant.su.se

 

Stf prefekt

Renita Thedvall

E-post: renita.thedvall@socant.su.se

 

Studierektor grundnivå

Anna Gustafsson

E-post: studierektorgrund@socant.su.se

Telefon: 08-16 15 74

 

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå

Eva-Maria Hardtmann

E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se

Telefon: 08-16 32 02

 

Studierektor för kandidatprogrammet i Global utveckling

Molly Sundberg

E-post: molly.sundberg@socant.su.se

 

Utbildningsadministratör

Anna-Karin Olsson

E-post: socant@socant.su.se

Telefon: 08-16 33 77

 

Studievägledare

Simon Johansson

Telefon: 08-16 37 90

E-post: studievagledare@socant.su.se

 

Institutionsekonom

Lena Saeed

E-post: lena.saeed@socant.su.se

Telefon: 08-16 34 23 

 

Personaladministratör

Anna Szyinska

E-post: anna.szyinska@socant.su.se

 

Kommunikatör

Lovisa Wahlsten

E-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se

Telefon: 08-16 36 35

 

Övrig information

Plusgiro: 15657-0
Bankgiro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062