För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Johan Lindquist, prefekt
Anette Nyqvist, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie

Gabriella Körling, forskare (filosofie doktor)
Ivana Maček, docent
Paula Uimonen, docent
Eva-Maria Hardtmann, docent

Suppleanter

Eva-Maria Hardtmann, lektor
Paula Uimonen, lektor

T/A Personal

Ordinarie

Eva Eyton, Administrativ chef

Suppleant

Vakant

Doktorandrådet

Ordinarie

Tomas Cole

Suppleant

Rasmus Rodineliussen 

Studentråden

Ordinarie

Vakant
Vakant

Suppleant

Vakant
Vakant