För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Johan Lindquist, prefekt
Anette Nyqvist, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie

Eva-Maria Hardtmann, docent
Beppe Karlsson, professor
Ivana Maček, docent
Paula Uimonen, professor

Suppleanter

Renita Thedvall, forskare 

T/A Personal

Ordinarie

Riitta Perttunen-Elo, administrativ chef

Suppleant

Anna-Karin Olsson, studieadministratör

Doktorandrådet

Ordinarie

Rasmus Rodineliussen

Suppleant

Vakant 

Studentråden

Ordinarie

Philip Kylilis (studentrepresentant GU)

Suppleant

Hanna Kristiansen (studentrepresentant SGU)