Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett centralt anordnat program där Socialantropologiska institutionen ansvarar för att lokalt samordna programmet. Under HT20 - VT 21 deltar 10 studenter och 10 alumner från Socialantropologiska institutionen. 

Är du intresserad av att delta? Kontakta Lovisa Wahlsten, central samordnare.